Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista
Pedagógiai és szakmai program 2018
Házirend 2018
Szervezeti és működési szabályzat 2018
Tandíj és térítési díj szabályzat
Alapítványunk 2017. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete
Alapítvány 2016: adó 1 %-ának felhasználásáról szóló kötelező közlemény
Alapítvány 2015: adó 1 %-ának felhasználásáról szóló kötelező közlemény
Alapítvány 2014: adó 1 %-ának felhasználásáról szóló kötelező közlemény
Alapítvány 2013: adó 1 %-ának felhasználásáról szóló kötelező közlemény
Alapítványunk 2013. évi közhasznúsági jelentése
Alapítványunk 2012. évi közhasznúsági jelentése
Alapítványunk 2011. évi közhasznúsági jelentése
Szabályzat a térítési és tandíjak fizetéséről
Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 2013/2014-es tanév
A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
Különös közzétételi lista
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
Szakképzési támogatás
Szaktudással a jövőért alapítvány