Online jelentkezés

Amennyiben szeretnél intézményünbe online jelentkezni, akkor egyszerüen csak töltsd ki az alábbi űrlapot!

Név:
Anyja neve:
Születés helye:
Év/hó/nap:
Lakcím:
Levelezési cím:
TAJ-szám:
Adóazonosító:
Személyazonosító ig. száma:

(külföldieknél útlevél száma)
Oktatási azonosító szám:
Állampolgárság:
Tel:
Mobil:
E-mail:
Érettségi helye:
Érettségi éve:
Szerzett szakma:
Nyelv:
Nyelvvizsga:
Fok, típus:
Nyelvvizsga-bizonyítvány száma:
Kollégiumi elhelyezést igényelek:
igen

nem
1. helyen jelentkezem (szak megnevezése):
2. helyen jelentkezem (szak megnevezése):
Nappali szakra jelentkezem:
Esti szakra jelentkezem: